Certyfikat jest drukiem z zabezpieczeniem graficznym – takim jaki się stosuje przy papierach wartościowych, certyfikat ukończenia kursu zawiera dane centrum certyfikującego, dane osoby dla której jest wystawiony certyfikat, całkowity program kursu oraz pieczęć i podpis prowadzącego kurs.