Jednostka szkoleniowa wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem: 2.18/00125/2020