For privacy reasons Google Maps needs your permission to be loaded.
I Accept

Jednostka szkoleniowa wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS) pod numerem: 2.18/00074/2021
Oraz jest zarejestrowana w BUR – Biurze Usług Rozwojowych