Wszyscy uczestnicy naszych warsztatów otrzymują dostęp do powarsztatowej zamkniętej grupy na facebooku dlatego też nauka nie kończy się na szkoleniu w Rzeszowie, ale zapewniamy również pomoc po warsztatach, a grupa zapewnia najlepszą formę kontaktu jak i wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami warsztatów.